Velkommen

Velkommen

 

Festivalen 2014

27 - 28 - 29 juni

 

Vi takker alle frivillige som har bidratt til å gjennomføre Slusefestivalen 2013. Det hadde ikke latt seg gjøre uten hver og en av dere.    

Styret i Slusefestivalen


 

Ørje Slusefestival